sub contents

한국어

경남대학교에 오신 것을 환영합니다.
top

English

Welcome to Kyungnam University

email:

top

中文

欢迎 庆南大学

email:

top

Pусский

милости просим Университет Кённам
 • Информация о приёме на обучение студентов, а также студентов по обмену в университет Кённам на 2020 год.
  Download(ZIP)
 • Информация о приёме на курс изучения корейского языка для иностранных студентов-стажёров в университете Кённам на 2019 год.
  Download(ZIP)
 • 2019 International Students Course Information(Graduate)
  Download(ZIP)

email:

top

Tiếng Việt

Chào mừng các bạn đã đến với trường đại học chúng tôi
 • Thông tin ứng dụng sinh viên nứoc ngoài nhập học mới và chuyển tiếp năm 2021
  Download(ZIP)
 • 2021 Korean Language Center Admissions
  Download(ZIP)
 • 2021 International Students Course Information(Graduate)
  Download(ZIP)

email:

top